s~ x? 'tff ft' sr/vfy x*s ^r'f'i/' t? fir f Sffsf f^r /fr <?S -&■ y -S/y r s ssfjff. e? ^i» a yy£- y^ try^^^y '-<?-z- y^\*f <-z?^z'.' *<&- y&y J> ery^x y? y0^-' y^y^r tf ^yyyy^y^fJf yy - .x^ <^SÏ>z S s--* *s t /&r y*-^t<rV ~~y /Vvi*'

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1838 | | pagina 1