-^r 7 c^yyy?22-y^y y y^y/^yy C2y^ yyyryy s ys /y yyy y '2 yy/yy -yy^ yr/Cy ySy/y/'^ryy^/y? y?<rs 2 'SVS2 ■^yyy gV/^/ -y^Cyy^fs. g» y y /Z7 j 'rïy^y^y y y 2-y^ yyf^yjy *£yyy yz-yiy

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1840 | | pagina 1