X h.f <f43. ''t- 'S/^tt r- St' S^sss s*s y s s y^^yy>z-iyy s y yy? s s -sf y^ j?y yy y y yz -y-y r -y'dïy -z-y y^ öX^r yyS^&^y-ré-ye gy* yy^yz> yyyyy '3-y <L^s?**->£ y^yy^ s -iy' ^yy yy y/f-y-z- Z&yy^yy yyy*y *yy^y y, /i. t^y y^s*&- .r~ s?y <^y> y yyy3y^>**y yy** *r* y£. -z-yy y0^yz?-z3*^yy y y i^ yy y ryy ^*-? y*-z y yy y *-z y<y^y y ySy^~; yc yy* y yy/ yz-z z yy zy y s ys z^-y^y&yS yzyy y z-yz *yy y^yyz -y^y ^y^r yt' y yz yz yzy>y- y yy-z yyz^z- y^yz- yzyyz yz z y y >- <3«y yyz yy y *y y Xy - yz yy <5 y^ y ^ye^yz'-zyif-^ y -^^>" y y y ^#^5^ <r --yy*y yz^yy^y ySz^ yyz y Szzz yg^yy

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1843 | | pagina 1