sJi&S '^-/^5^-? «u^—"2<Z^ 4&Z Z &'Z JZZ tZ-Z' 4^^4Z:Z 'Z?"' -^jT' Z'< 'Z' 't- Z^,' s: f z V^^>(J?Vi^!l-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1845 | | pagina 1