<e>/lw {ff tPC' "(pely y y y -^W ^5/ a r zUes, C- -g^ercvi Z ^7 - - - - - - - f 6^-^ U' c -£<*276^- -Z^&tsri. *7^^*L /^fe^t-^ &*?sO N*^-— ~Z^zx>}-i ZiPz47*-*y /z^ e^_ y'CT-i--. &-* i t/'.tZZi* pZeer^rv ^~y&- tséir^' - - - ^y Z p^y ~Z^x~£??^-e>Se^*'<-- -yrz^* gs^c? *C^&^c-yr*-rz>. ep €PO /Cm. ~zy-e?t^t- 4%/e^rT- -VS-eres*^ y&Z éZ-é^z <z- (X - e^ty-o ~-p^y? yp e?^y*r?/ yp/^Z^<P «7^r ~y^C/ y*'^ yy e>-r~z^e- /ai- /z* z^e? *>~r *7^f-r-n -yyyyyyy y? y '?-^<e tT^yp -zs-r*-& <q/«->- ^y?* <y<t- ~y* ^»-r>-t yyyyy-4^' £>-?-?~-x, yp/e^z <y^z y^? yp^pcz/ ^-< /'y^' - CS cz ~~Zy-tz>y-^-z- yyz- '~~>- X—7- ~y^f-7 y^^Y 'S--- r>st ^yi;-; p<^/ y_ s^? e^- /Xill.^ f y <cv /?y^— ~p'yyp^yA-& c^zy^ &c.<?c-*^. y y y?'~r~~-TZ>t-"^y^ £?-p->~-r -^6--^_ yp^y> o—>" */i "?y-y>y y^yy y?c^9-^y^- 2^7

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1852 | | pagina 98