JLf/ YOZ/YYZ7 X c Yy>/7 XXX - /'XXX- y<y zs 7 y~s yyy^yr yy ^y y y sY^/z^y zYz Z'zz^z ^y-^^y z+zzs syyy y J? 7 JY/ s^y^^7 -X yy/ X x XV y i^y SYS y*. szs> ^yyyy^^zz^^tczy^

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1858 | | pagina 257