46^ (y^k y yd, -y/ '/y yy y, &-rzyQ ee^€y^ -^g?Cy^ s e^rt e-^^o y/y /py?-~£ e z<r*e- yv eo~ -e^^s y 4?/si ~^^-*do~^Cj y?f*y /k ^Z^>x.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1864 | | pagina 464