X-_. IP A. /£A- 7 ysi-,? y" -<tA-_ IS/ 7 7 7 6 z /z <t?/ Z s Str ySj s s? yy? y*£ry^:^2 77/7 -y 7 7 2^7 /r/ s j ^72 y s~y 7 7 7 7 7 7 Ss <2.A/vy/yY y/f yi- 0 [/yy/tyytrt/ yjy/ yy y?y yy&~0zy/^y /yy^y yy 2 ^z^yz- -yy J ■*-<? y-yz-i/, xT"*^, 7-7 *S yty-s 7-7 yyy^ 7 7^ y&7 7 7^7^7 7 7 77-7.7^-7 7 7/ s ^7^7 77 s Ss' 7 7 7/^ t^yy - y

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1867 | | pagina 1