xza //3 AAz>-?*-^- JA'^i-^-^- A^AA& y Z- A j!~ i~~^//: <^AA*~-&-z^*yA. A~A /At--- *-y^-z-y *-*^yAsc*- y^ y -c y^Ayy^yA^-^ AX^. y-jy?' Ch-^A^ //y /y-j-y <a^ - ?e~*yiy y i-tf y^ys ^yA^ y-st^^A^- AA <y y~ y~ y-y -yA- yAy y^y- yy^ s^&s y^f si. ^s*~ y^yyy s~y^-^z> t^y ^T/Xc y^ s s-1-J- y y y^y^y^. &yy z yyAZ A> js yf f'tZ' y,~^y~ yrA. ^S' C A y 's? y y xs—yz^ y?A s* xt-? yZt/ y*. y^y xxx-y y AAf cy~y^ <3 A/ s v -z— y ^zA ^- "■^- y^*A^ ZZA^XA yy ^AA s yy*/ ^^A x*~x s^xxxx s* y tsy^ ^y, yx ^^A ^'2- ^ys Ay#. y~y tz-y yy aA* y ^yy ^/i- yZ -s- yZy*- yyZ- yZA-^xAyAyy^—yyx x*—*—y ZZZZ yZ **ys~ 4- ~z^/ x z /-z y yA. y ..AA' y9^-y y&- y.e- x Ax xr >- *- x'^x^ x-A^ xx J x/ Axxr xxjxs a A y a

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1868 | | pagina 113