^2^ 2- 7 2- /I <77 t/' 7" /C 7-7 ^//l' 77 7 -«7^/? ^/C7^ ^z' 7A -7 s 2- tPtz &P 7^ s 2 jP^ ^7"7^y^y 7^ -5*^7- 77 <N 7N Z- 2-?>7-~ 7 7^. 7=-*^ <7 ZPpt-PT^T77 r J-7 -s 7^ Xr r /Ps sy s: s y~ 77^ 7 7 77 ^7?-2- tf ^P <2~-^P f/j <£f~ 7 7^7 <7 7- ^7 77 7? £P*P. S? y 7^-7 7^/-^ *--?-- ^PeL y>y^? y a/ 77 7

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1869 | | pagina 277