I 1 -n vJ7 J /X/t- af' .a <f flf/ f- C<2.- Cer /- /--r- er.. e-t-t CYcY^i ex/f-e-.xJ cfc.. /tce^te^y ■Y/ZX7~I e/7c^ Z/-(/'- 7 7 z- fc f^e^/'-y <//'c l c c. xsr// fYYZY/zfct.^/ -~>7-YX ^V' Te/Zep 7.^r e^c-cOey flfr (e y e-/ ■C*f ^fcY cez, -■//// 7 7~l f -f C 7 7 c_ 7 yës-ir& -s7 ///-/ r/fe.z --/f-T-Z r '-~7/~v/ii f-ry/L - 7+F- c -/'se /i/ 7e J ,ff y /tYYYeYz//fcf c i, Y 2s~zr~r~z ry e e^-z^extx z^^c« 7-1^ C 'Ce, »-* l//Y z Ye/xey^, J? i y/'- X" ?/ï5/^ ^'YrVYe ee/aXY e? 2^-V yr^ X*Z C-fZéZe 'az Aes ^2/£7/^-7, jg_ e J-I ^fc/ ?-2_: /"-//-/i/F a /if* -tr-?~y~ /z-'e.Y fy <p( fZY/f <-- tff77// rfr Zzf -ZfpZ, /fx-Zf? y^c/frr? /fr ix_^f (- Ze/e f /z - fxcf exs79/c^t^ /^f //ee e,//c>fef7 ~fS y Yep 2. Z-' ft JZ&, ■^yi <y r Y f/ ff/'r -e -? 7 a-ry^f /^'-? -?-c^ J^-YTF/ - /ff 7 I ?«rtc/ CPC'fj 2^z-r->-L c^Te -^-i e<e^f -n.c^ f//>i -Y.ee/777 Y C77ye>e^<lc>/ y - -/<? /t ~f/> 7-"i7 l /f fz-ce ri fl f t-, (f f i/7 'j7 FP/c t ,--~z.€.e. 7 iTe ftp' e f/x t YTey^y/^fe, ZxY/xelF/f -/f/xxff X"C,/F7-> 1 -?, df e?t 7 -e_ J Cxx-ce Fx/ze/fl//, o-7x 777 ,-2^7 /e.<pf? l-ve f £s x-J ft?, c f.e ff7^ /fyp/ r c?^£^ X X-»/

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1872 | | pagina 364