tUt'l ry ZZZ^Z, /ix^Z Tc^-n. <C&^- t z - c^zZr CrZ^es Z^Z&tyZ&ceszZz' c^e- Z^Zooe v-i^jfot^i Zx^'fóiLsz/'/<Jt-~*-x~^y t C~~^/ZZts-z. ^Ztx^o/Z v ZZZt-Z^^y i Z^c /Z Zz-ty^^ Z')"£ry^ C>Zc i<ZïC*x_^> £.*- t -Z__ -Zcp- /UL&ZL.e-nZ y i)é> Cl^-^Z'-^Cr *-t_7 -TSTX-^I- h~~ Z':C <*^7 lZ-4*. yy' ^Z yt^y y^f i t~1 <L^/y/ -z.^ ZZ?- y-^/kCz-e.. iscs^-/ i ?Ze- ZZ&z>Z/ -t^t, 3 /y/Zs Zyó> o,y °y&- yr- c.t^Z y<> /k 2r??,,n _z c-^7 ^T^z-zz'-, Zp_^Z-y^>Z Z2/ y$ ^3f3y~2/ te -? i^-L 'ZZe^-T_^y /^2S~Zr-y' Cf y^S o e-zz> yj?y Z&y ,-(^k^^£.-c-w - ^z1 c>y -n- cz 3LZy^c~*zy^c?( - 'Zs-z?*— y +7 z3^^ Zzzt cZ Z Z/ -z yyy f~/y - 3 9y-^j/z. Z&^cC-rZZZ'ZJ ^ZZZZ 1^# Ze Z^C^X- (DC 2y &Ze^t ^-T^ -CC-^t Z^Z Zl A ZZ/ (-- C&-ce^o<si, Z^ --? -z <t-<^ d-^-p-Z^ Qs -^£oc-*rz-<dZ? —ZZzZtZ -zzci-ti/c^m- /Z? - zZ -zy t -xJ cZb. Zee— "Z.e>7 lcZ >Cz,<~s Z Z D2ZZf3 ZxzLë -rtz Cy 'z^ZZ)Z ZZtz~~y ^t^C^ZlC-^y cZ -Tr-Zr—lr-r-7 Z ^Zt^ Z^Z- ZZ2Z- CX «5l>7t CjC-r7_, 'zZy. "yr ,/x^x-x, ^'7'L t^-C. - r Zf t s Z Cc l- fJ-C zZcZ <zz+^ z oZ^Z C. z-z-t Ce-s<Ls /zZz c/ - Zyz zy. z^yCz^ c -£ /7S%?L-?-Z 'e-"r"L- ^z-CV ^^-tr-V~r~yy> ^Oy s <2- /Tx/ ^r^ (k-- 1 'Z' &~zrts2y^ZZ&^_^ CPZcjlZ'Z oCe^ ^V~C.rZfi, <^'*~*~jC'C>- z^r?^'9 er? 7y/ /^1 7 -7 -7_ZD<Z_ ^z^-zi Zlc-d^ty. C^ZZ ~^ri>e-^t 'cZsZ^yt^t-^y ^'Z- 2^o^cr^r z 2STZ-ZXZCZyt^Z^C-yp. 7^ i. d5^,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1875 | | pagina 349