y yy *yyy^e y ZyyZ/~t/ XZyy^^-, -?^tZ (Jf Q^Z^Zjc --•)-^z v" "^y &^^c'^-e^ L^--^y^ yzyz ^y yy~^C-<?/s7-r ,--?P€--<p^Pr <7 P.yy^e^Z' <zS .^y?//fL?_ od zy*/>- za^^ .~z^ cpjy p, ^/-.r f «<-</. yy c^Zr~CHL-—>'-i„ Z <Zr^-M^<S>bQ_s c y cP ZZZzZ <^-** ■"- J?- u-fc. f -, rr>7 <tZl1.</j( 7SO<- JLyL-^>^ ,^Zj2yyZZ <-^^^AAZZ -^tye^t. o/'T^ «- cZt-e^r^ ^TT-or.wix -txj/' C^f. r* r c >ys c i v f ex»j* T yAy r"f r y s cZL-~. -3L-0 ZZ-is A-» ~*Ze. <-Z-0-Z- l^z r- w -^- _x. *-»-*. c - /7 yz y?z <(■*•.- cy^-^fi' /rs y y~ &XZ<ZX- ^I^r- o' e~ -^yz a ^ZZZ ^ZZyCz^ _^^Z z<^y c^ZzAXZ t a<y^ y y* ezTZf-Z-C^*. yzzyz^^yy^/^cy^y y 'L-tsX - -gr->'~r1-4^C'&<- tZB-~ l> <~ljl?.,~ &- >'1 -{ :>t ty Z'c z Z-> c 7 <si^L Z y^ z y ^yyt i^eZ. cZe^ f-t - <Z cx ^y7- Z Z cZ- v: yy <y~^y^ yy ^y^~Z z%..<2^—^ ^y c y^y^ yQi^r^-pó^ <zjy^yy&* y^y ^-C^-L c>y y^y- C/s^L+^zslZZ-ZZ -■ fe^f ,Z~ y ^zjryr.zy^ -^zv <y "~yy <y~?zzz„ zz yzzzy ^ycz^y y<^z^yy c yL,^xZ cZZc^^r-^y. ^o oA, -t^y ^oz^>-L y&7 r z M*x*yz> ay cZ<yd.-r.. 6? ziy^^-sL, ~rZ ;A Op-c^ <7>^uJ

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1876 | | pagina 531