r C-r-T 7-^' 2/3 /$jL~^e^-i -nJA ayy cAAAw -^o-l <2_stJ?^J^^' (2>C^.ei, "2-"fcfc-i^ - ^y°fj~zr~r—Ty^y^i-^:>':-^-<J'c-^>'^^~- -'"ZCZ^^-yT^ OlAuy xix/ -A^L £j2-r v* l72dA^ MC -jzAI TV—D—V—^ '/cccZ PCoc^OL^ A/ -^^->2 o(?e~-L^^ 5 S oJb-e^>, -A7 .X xA ^,-^jCA -/^ot A C5^ A^-1y otéx r Z- y x. y r A z? cXi/ ZS-l^iLs <Z-Z't-C7l .A A, -r^7"Z <s>A^ ^t-^-y. A-6 Zyjyz,~j_ e*Ax <fxe-7-?-z -T -^^i^cyX<—e' ALx 'T7S yy LSI<_x 'x*^soUs £7 -^«—e-fï7/^ V 'a^L^_ CP Lz~^ ^C^xPC-O'/a 2C<Ck^n- c/A cy, tts~CC Cg^s cA/A c^n^-./X^ yl" <yf£?. c?y >~L^l?/ lP~C*-r^ t- (L^oPPcx \Z ~tsU_j& -PCOi^L c/^' >zXg_A (/yypp yt o "-/" ocy/x_y e?y^ pP^ta/P^ ^«"1 ■«-«-" ey5-exW*. -Ot-^7. C-P i SJ- ?Cz_ £?L. ■v—f-xjts.^ <yx° ccc^vP CJ '- ^r—c-K^ry,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1877 | | pagina 711