yyê::z^ y x-Zxj^xx, 1_ ^vti. j ~PP- V-^SSC^sj^- cs^Le... /f -e. £xt -<y>-^> <b ->^ct- 2y2tssL- "^-£Xxc_< cP-e~s- k2fp^p. p/^*— <y^t2-f /fO X< X?7 -f-X^ pZyyy (Py^-AL ^_x£_ P/-&-0- c_?p2C x-Zx-7 'xg,-c?1 '2^K. JL^cs>(. e-^ a-*=> -txZx/^ zscx^,^ -2 if ^XXe ox,7tx^o —"PP<fP3 ^0^ ryf/, c /t^~>L^^> C xx^^X <f>_ ^a^e^y2^ycyc^ Z 4./2.P Z - 2axx-J,^, o^€-ex_ /A' y&-/ __^^-yxLx^2xfx£^x^t^S>ZxZxl^? ^gZlxÊ-xVt^^ PP<!^^y^esy 'Z^t-XIXT, t^tcy x'^ta^ psó-^n, <^7~ 5 X pps2£cpt>jL.y ^yy. y yy~y^&~- --Zs-oc-^-K «(xOfxMX^^ -^0<XLX_X- -r- e?^L -"? «x^t- xf I ^V' -x^r Cx>^x—j v cj^/v ^y£L^>yy/^r~i- y&y y^yyyyp p ^^^yy PcZ xx^/ ^^X^axjxj^p^g^^y COoixix. OC tx, (S—f- =--<?^-£- -e- <2-t2xxffx^ PP^ypp x^xC cP&s—tS - P" C_x/ yptpc^.t "^e- ^yp^y'^ j? y S<0 -t^L - y? y - y s 2 -"^Zx £r—p^jes> /x PSTStS^-? -Z_- <ppy - yyy? ppy^ of-X_? S^C-A_p-C.y__^ '"-/^T^ttZ. ^<s>^<j>p^y2v ^-^—y -c^yy

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1884 | | pagina 88