-/SS'S _.,,y y y (L <yr (s y c/c^-v(_£^d^- ^—yoyzocyy- y^ yzz /bz C <-* y/fr £y£s2yzy^ obe- W&YXjLyy^ y^r* yny - ooCy (J?(_<^ C>(~y?<-^t^l-y/ b>AZ(_yQ-/ £--? ~Z, ~2y~C?y^t_ 3 O ^y yyc yy-7 y/tx^.t '^oc^-o ibé.ya y~'ZZ. 3ro 'Yhy by yXyyc-^t, yXcxzt^/cy/y^rz. y //- V ^-t_ <g^-« Zc^2/? c^i/ysz. "y/0 -^^/e- /^r -2^AO^C"/<-^<^' C^ -<-y 6srZ-7L_yL>Ce_ -*^_ /^^2^7^-LOt€ycA?L

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1885 | | pagina 197