NOTULEN Gemeentsraad van Breda, VERGADERINGEN Anno 189S, DEK VAN DEN Snelporsdrukkerij H. Engelbrogt. Üroda.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1892 | | pagina 1