VERGADERINGEN GEMEENTERAAD Bï^EDA. 1898. van de van den van H. Engelbregt. Breda.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 1