2 Januari 1919. AGENDA 1. Installatie van den nieuwbenoemden Burgemees ter Mr. W. G. A. VAN SONSBEECK. Tegenwoordig de heeren A. W. ZIJLMANS, C. J. KLUFT, F. F. X. CERUTTI, dr. P. A. BOSSERS, F. A. M. J. SMITS, P. G. GRUIJS, C. Th. BOGMANS, II. J. II. HORNIX, J. C. CRAMERUS, H. J. MOLL, C. J. A. BROOS, J. LIJDSMAN, W. J. II. FEBER, A. C. BOM, C. P. A. KANTERS, A. SCHRAUWEN, N. J. H. VAN GROENENDAEL, A. J. M. VAN IERSEL, Th. J. A. VAN DIJK en P. VAN DEN BIGGELAAR. Eéne vacature. Voorzitter de heer Mr. W. G. A. VAN SONSBEECK, burgemeester. v Secretaris de heer H. H. JONKERGOUW. De vergadering wordt door den heer J. LIJDSMAN, als oudsten wethouder geopend, die eraan herinnert, dat deze vergadering is belegd tot installatie van den nieuwbenoemden burgemeester dezer gemeente, den heer Mr. W. G. A. van Sonsbeeck. Spreker verzoekt den secretaris voorlezing te doen van het Koninklijk besluit van 30 October 1918, nr. 17, waarbij de heer Mr. van Sonsbeeck met ingang van 1 Januari 1919 is benoemd tot burgemeester dezer gemeente.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1919 | | pagina 1