9 JANUARI 1935. AGENDA: I. Goedgekeurde Raadsbesluiten. 1. Besluiten van de Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, houdende goedkeuring van eenige raads besluiten. II. Mededeelingen. 2. Rapport van het Accountantskantoor van H. Sparrius, in zake opneming van boeken en kas van de gemeen telijke licht- en waterbedrijven en van het radiodistri butiebedrijf. 3. Proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den Gemeente-Ontvanger. III. Adressen. 4. Adres van de Muziekvereeniging „Eensgezindheid", verzoekende in staat te worden gesteld tot het geven van door de Gemeente gesubsidieerde Marktconcerten.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1935 | | pagina 1