14 Januari 1941. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 7 November 1940. Goedgekeurde raadsbesluiten: 2. Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, geleidende een afschrift van het besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 26 November 1940, No. 2, waarbij goedkeuring is verleend aan het raads besluit tot intrekking van de verordening op de heffing van rechten van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. 3. Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, geleidende een afschrift van het besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 26 November 1940, No. 2, waarbij goedkeuring is verleend aan het raads besluit tot intrekking van de verordening op de heffing van waaggeld.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1941 | | pagina 1