12 OCTOBER 1945. AGENDA 1. Beëediging en installatie van de leden van den Tijdelijken Raad. 2. Benoeming van vier Wethouders. Tegenwoordig: de heeren A. MABELIS, H. J. VAN HOUTEN, J. C. HARDEMAN, J. D. F. BRINKERHOF.. Ir. A. M. J. J. SMITS VAN WAESBERGHE, A. MEIJS, A. C. A. BREKELMANS, A. VAN HAPEREN, A. C. DIRVEN, J. J. KAMPHUIJS, J. N. KROONE, N. J. SMIT, C. J. LAUREY, P. C. VAN DEN WIJNGAARD, J. C. J. RUIJG, A. A. J. M. LOONEN, A. M. VAN OOSTER HOUT, F. P. VAN DE NOORT, R. HEER, A. W. v. d. MEULEN, M. A. BEEKERS, J. VERSCHUREN, K. KOEKKOEK, S. PAULUSSEN, H. J. C. COSIJN, A. J. M. LAMBREGTS, M. J. A. I. OOMENS, O. J. G. M. VER HAAK, Mr. A. A. M. STRUIJCKEN, J. A. COLENBRAN DER en Mr. E. L. H. M. VAN MIER! O. Afwezig: de heeren A. C. B. VAN ARENDONK, C. VAN DEN EEDEN, A. HALLEMA en CHR. M. WINKEL- HAGE. Voorzitter: de heer Mr. E. L. H. M, VAN MÏERLO. wet houder en loco-burgemeester. Secretaris: de heer Mr. PH. I. E. VAN WOENSEL.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1945 | | pagina 1