8 januari 1958 Agenda. Notulen. 1. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het uitbreidingsplan in hoofdzaken. (Bijlagen 1958, nr. 2). 2. Preadvies van burgemeester en wethouders op een verzoek van mr. E. Baron Speijart van Woerden tot vaststelling van een uitbreidings plan in onderdelen voor het perceel gemeente Princenhage sectie H 1589. (Bijlagen 1958, nr. 3). 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het waarborgen van rente en aflossing van een tweede door het Diaconessenhuis te Breda te sluiten geldlening ten behoeve van de bouw van het nieuwe Diaconessen- huis. (Bijlagen 1958, nr. 4). Tegenwoordig: Mevrouw M. W. B. A. VAN MIERLO-MUTSAERS, Mevrouw E. M. SLOT-PLATTEL, Mejuffrouw j. P. KOPPELAAR, Mejuffrouw D. M. J. t' SAS en de heren mr. K. A. M. BASTIAANSEN, W. A. BLIEK, W. C. A. M. VAN BOXTEL, J. D. F. BRINKERHOF, J. M. VAN BIJNEN, H. J. C. COSIJN, C. VAN DENEEDEN, N. W. C. VAN GISBERGEN, G. F. HULSKRAMER, A. JONGBLOED, J. J. KAMPHUYS, J. A. KOOLS, D. J. A. KRAMERS, A. KROON, L. P. LAUWERIJSSEN, A. MENDES, J. A. MEIJS, G. MINDERHOUD, F. H. M. MOL, P. F. C. NIEUWLAAT, F. P. VAN DE NOORT, A. J. A. RATTINK, A. P. ROMSOM, A. SPANJER, drs. G. C. STUBEN- ROUCH, H. VAN TOLEDO, mr. E. H. TOXOPEUS, drs. O. G. E. M VERHAAK, J. F. V. VERMEULEN, J. VERSCHUREN, A. J. WEZEN BEEK. Afwezig de heren G. J. KLOMPERS en G. W. LOOMANS. Voorzitter: de heer mr. dr. C. N. M. KORTMANN. Secretaris: de heer mr. Ph. I. E. VAN WOENSEL.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1958 | | pagina 1