lld yrnun 1977 1 Xi Ca RAA' '7~:- DOERING Besli Paraaf ONTWERP 13 JANUARI AGENDA 1Ingekomen stukken 2. bijlage nr. 2 Werd niet opgenomen. 3. bijlage nr. 3 Voorstel van burgemeester en wethouders het aangaan van overeenkomsten betreffe vervreemding van onroerend goed. (D) 4. bijlage nr. 4 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van overeenkomsten betreffende verwerving van onroerend goed. (D) 5. bijlage nr. 380 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen van verlof voor het vestigen van een crematorium op het terrein van de begraaf plaats Zuylen. (D) (Werd de raad reeds toegezonden voor de raads vergadering van december 1976) 6. bijlage nr. 5 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van een krediet ad 5.487, t.b.v. de aanschaf van een betontester. (D) 7. bijlage nr. 6 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van een krediet voor het aanbrengen van straatverlichting bij de Tram- en Gasbrug e.o. (D) 8. bijlage nr. 7 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van een krediet ad 43.000,voor de aanschaffing van een coör- dinatenlezer met interface. (D) 9. bijlage nr. 8 Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van een krediet voor uit-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1977 | | pagina 1