1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 31 januari 1991. AGENDA A. Onderzoek van de geloofsbrief, ingezonden door de heer M. Peeters, op 10 december 1990 benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad van Breda. (N) B. Raadsbesluit (bijlagenr. 1) inzake toelating van de heer M. Peeters tot de raad als raadslid. (N) 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 30 oktober, 1 november en 2 9 november 1990. II. Mededeling van ingekomen stukken. 2. Integratie regionale en gemeentelijke brandweer. (N) 3. Interim-management integratie brandweer. (N) 4. Vaststelling Drank- en Horecaverordening 1991. (N) 5. Wijziging van Reglement van Orde voor de vaste advies commissies. (N) 6. Wijziging verordening op speelautomatenhallen en speel automaten Breda. (N) 7. Verzoek om mevrouw C.T.P.M. van Hasselt en mevrouw C.J.J. Biemans-Voesenek te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand. (N) 8. Wijziging in de samenstelling van diverse raadscommis sies. (N) 9. Kredietvotering ten behoeve van de aanschaf PC-soft- ware en nieuwe ontwikkelingen en informatieplanning. (S) 10. Het garanderen van de betaling van rente en aflossing van een door de vereniging van eigenaren Graaf Engel- bertlaan/Okeghemlaan aan te trekken geldlening groot 1.000.000,voor de financiering van de renovatie van het flatgebouw. (R) 11. Aankoop van grond, gelegen aan de Tramsingel van Werim-Elvago B.V., Tolhuislaan 93, Etten-Leur. (R) 12. Stormschade openbaar groen 1990. (R) 13. Deelname aan de Milieutechnische Samenwerking Stadsge- west-Breda in de nieuwe structuur. (R)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1991 | | pagina 1