1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 2 januari 1997. AGENDA 1. Voorlezen Koninklijk Besluit benoeming burgemeester. 2. Installatie en beëdiging van de raadsleden. 3. Verkiezing wethouders. 4. Aanbieding programakkoord. 5. Benoeming gemeentesecretaris. 6. Benoeming van de algemeen directeuren van de diensten met ingang van 2 januari 1997. 7. Instelling van de vaste adviescommissies en vaststelling van het Reglement voor de vaste adviescommissies aan burgemeester en wethouders. 8. Benoeming leden vaste adviescommissies aan burgemeester en wethouders. 9. Benoeming van de voorzitter en de leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven. 10. Verordening behandeling Bezwaar- en beroepschriften alsmede het benoemen van de leden van de commissie voor Bezwaar- en beroepschriften. 11. Instelling diverse commissies (bijvoorbeeld bestuurscommissies en adviesraden). 12. Overige benoemingen (bijvoorbeeld Stadsgewestraad, bestuurscommissies). 13. Rondvraag. AANWEZIG: DE HEREN C.G.J. RUTTEN, VOORZITTER; A.C.A.M. ADANK, M.B. BAIJINGS, MEVROUW L. VAN BEUSEKOM-NIX, WETHOUDER; DE HEER J.O.E. BOER, MEVROUW M.J. BOIDIN-VAN HOEVE, DE HEER J.G. COPPENS, MEVROUW B.P. CROFT-MITTELMEUER, DE HEREN C.J. CRUL, C.O.W. DUBBELMAN, C.C.M.A. GEMMEKE, J.B.A. VAN GESTEL, M.L. GEUZE, J.C.A.M. GIELEN, WETHOUDER; H.J.M. HAARHUIS, DE DAMES E.P.M.M. VAN HASSELT-BLANKERS, M.P. HEERKENS, A.J.H.W. HOELEN-LAMERS, DE HEREN C.H. KRUITHOF, J.H.P. KWISTHOUT, A.J.J.M. LIPS, A.J.G. OOMEN, WETHOUDER; N.G.M. VAN OS, WETHOUDER; H.J.F. VAN RAAK, WETHOUDER; MEVROUW T.P. REUNEN-KREMERS, DE HEREN J.A. ROPS, P.H. SCHELTENS, C.G.M.F. SCHOENMAKERS, B.G.C. SCHREINER, W.J.G. SCHRODER, H. SNIER, J.P.W.A.A.M. TAKS, E. ÜgERLER, C.J. VERPAALEN, DE DAMES W.J.M. VOSSENAAR-BLOKDIJK, WETHOUDER; C.C.M. VAN WEEZEL, DE HEREN J. DE WERD, J.C. VAN DER WESTERLAKEN, D.J. WILDEMAN, P. VAN YPEREN, B. OUWERKERK, SECRETARIS. De VOORZITTER opent de vergadering om 19.30 uur.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1997 | | pagina 1