1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 27 januari 2000. AGENDA I. Vaststelling van de notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 23 december 1999. A. Beëdiging van de heer J.A. Figlarek. 1. Wijziging samenstelling enkele adviescommissies. (B) 2. Aankoopprogramma 2000. (G) 3. Nota Welstandsbeleid gemeente Breda. (G) 4. Votering krediet voor ateliergebouwen. (G) 5. Aanleg riolering in Nieuwe Bredasebaan en Hartelweg. (O) 6. Kredietaanvraag bedrijfsmiddelen Afvalstoffen en Parkeerbedrijf 2000. (O) 7. Overdracht grond van het Grondbedrijf aan de dienst Stadsbeheer ten behoeve van natuurontwikkeling Bavelsche Leij en het Ooievaarsbos. (O) 8. Voorbereidingsbesluit voor een gebied aan de Bernard de Wildestraat ten behoeve van de realisatie van een woonzorgcomplex. (vB) 9. Afwijzen van een verzoek om wijziging van het bestemmingsplan De Neel ten behoeve van een perceel aan de Schutsestraat te Prinsenbeek. (vB) 10. 30-kilometerzones. (vB) 11. Aanvullingen I en II op Tracébesluit HSL-Zuid. (vB) 12. Nota "Verkenningen Sleutelproject Spoorzone Breda". (vB) 13. Milieuprogramma 2000 en Contourennota Milieu. (K) II. Vaststelling van de begrotingswijzigingen. 14. Begrotingswijzigingen 2000. (vO) III. Rondvraag. AANWEZIG: DE HEREN C.G.J. RUTTEN, VOORZITTER; A.C.A.M. ADANK (CDA), DE DAMES L. VAN BEUSEKOM-NIX (WD), WETHOUDER; M.J. BOIDIN-VAN HOEVE (CDA), DE HEREN A.A.J.M. BRAAT (WD), J.A. DE CRAEN (CDA), O.B.W. DOUWES DEKKER (WD), C.O.W. DUBBELMAN (CDA), MEVROUW A.P.C. DUNSELMAN-ROSMAN (WD), DE HEREN J.A. FIGLAREK (CDA), C.C.M.A. GEMMEKE (CDA), J.C.A.M. GIELEN (CDA), WETHOUDER; H.J.M. HAARHUIS (PvdA), DE DAMES E.P.M.M. VAN HASSELT-BLANKERS (VVD), M.P. HEERKENS (PvdA), WETHOUDER; DE HEER B.S. JOOSSE (D66), DE DAMES M.L.P.L. KNIPSCHEER (CDA), J.M.C. KOKX (PvdA), T.P. KREMERS (D66), DE HEREN C.H. KRUITHOF (WD), WETHOUDER; W.A.J. KWAKKENBOS (VVD), J.H.P. KWISTHOUT (SP), J.C.C. LEUNISSE (PvhZ), A.J.G. OOMEN (CDA), WETHOUDER; N.G.M. VAN OS (D66), WETHOUDER; G. POSTHUMA (PvdA), MEVROUW A.M. REMIE-VERWEIJMEREN (GROENLINKS), DE HEREN B.F.T. DE ROOS (GROENLINKS), P.H. SCHELTENS (GROENLINKS), B.G.C. SCHREINER (BREDA '97), W.J.G. SCHRODER (GROENLINKS), H. SNIER (PvdA), J.P.W.A.A.M. TAKS (VVD),

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 2000 | | pagina 1