1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 25 januari 2001. AGENDA A. Beëdiging raadslid de heer J.C. Augenbroe. I. Vaststelling van de notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 30 november 2000. II. Mededeling van ingekomen stukken. 1. Overeenkomst fraudebestrijding. (H) 2. Voteren krediet ten behoeve van het wegwerken van het achterstallig onderhoud op de buitensportcomplexen in de voormalige randgemeenten. (H) 3. Akkoord gaan met toetreding van Zoetermeer tot het Schadevergoedingsschap en het in verband daarmee tekstueel aanpassen van de gemeenschappelijke regeling. (R) 4. Wijziging samenstelling van de commissies Middelen en Economische zaken, Cultuur en Grondbedrijf. (R) 5. Elementplan Openbaar Groen, deelplan Ecologische Groenstructuur. (O) 6. Gebiedstypeplan bedrijventerreinen. (O) 7. Aanschaf areaalsystemen Buitenruimte. (O) 8. Vaststelling en uitwerking toekomstvisie Stadsmark. (O) 9. Vestiging voorkeursrecht Westflank. (A) 10. Het project Lusten en Lasten in Hoge Vucht Doornbos Linie in 2001. (vB) 11. Definitief ontwerp reconstructie kruispunt Generaal Maczekstraat - Korte Ploegstraat en voteren uitvoeringskrediet. (vB) 12. Herinrichting Haagdijk. (vB) 13. Milieuprogramma 2001. (dW) III. Vaststelling van de begrotingswijzigingen. 14. Begrotingswijzigingen 2001. (vO) IV. Rondvraag. AANWEZIG: DE HEREN C.G.J. RUTTEN, VOORZITTER; A.C.A.M. ADANK (CDA), WETHOUDER; J.C. ADRIAANSEN (CDA), J.C. AUGENBROE (CDA), MEVROUW L. VAN BEUSEKOM-NIX (VVD), WETHOUDER; DE HEREN J.A. DE CRAEN (CDA), O.B.W. DOUWES DEKKER (VVD), C.O.W. DUBBELMAN (CDA), MEVROUW A.P.C. DUNSELMAN-ROSMAN (VVD), DE HEREN J.A. FIGLAREK (CDA), C.C.M.A. GEMMEKE (CDA), H.J.M. HAARHUIS (PvdA), DE DAMES E.P.M.M. VAN HASSELT- BLANKERS (VVD), M.P. HEERKENS (PvdA), WETHOUDER; DE HEER B.S. JOOSSE (D66), DE DAMES M.L.P.L. KNIPSCHEER (CDA), J.M.C. KOKX (PvdA), T.P. KREMERS (D66), DE HEREN C.H. KRUITHOF (VVD), W.A.J. KWAKKENBOS (VVD), J.H.P. KWISTHOUT (SP), J.C.C. LEUNISSE (PvhZ), A.J.G. OOMEN (CDA), WETHOUDER; N.G.M. VAN OS (D66), WETHOUDER; G. POSTHUMA (PvdA), MEVROUW A.M. REM IE-VERWEIJM EREN (GROENLINKS), DE HEREN B.F.T. DE ROOS (GROENLINKS), P.H. SCHELTENS (GROENLINKS), B.G.C. SCHREINER (BREDA '97), W.J.G. SCHRODER

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 2001 | | pagina 1