BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAADSVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN BREDA van 23 april 2015 B'97 B'97 B'97 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: Burgemeester P. Depla. Dhr. P. Piket. Dhr. A. Aartsen Mw. H. Van Maanen Dhr. B. Adank Dhr. R. Kouwenberg Dhr. D. Quaars Mw. C. Kranenborg Mw. M. Vermeer Dhr. P. Ernst Dhr. P. de Beer Mw. M. De Bie Dhr. F. Boulakjar Dhr. F. Toeset Mw. M. van Hemel Dhr. R. Kluijtmans Mw. M. Nuijen Dhr. T. Van het Hof Dhr. J. El Kaddouri Dhr. B. Maes Dhr. S. Spiegels Dhr. D. Uijl Dhr. K. Vermariën Dhr. R. Wiegeraad Dhr. J. Bruijns Dhr. P. Elbertse Mw. E. Groeneweg Dhr. H. Jansen Dhr. B. Lemaire Dhr. C. Rutten Mw. S. Bijlsma Dhr. R. Sips Dhr. H. van der Velde Dhr. J. Koniuszek Mw. M. Tecklenburg Dhr. M. Scheifes Dhr. D. Vuijk Mw. P. Ruijs Mw. Y. De Heer Dhr. J. Nouhi Dhr. C. Van der Horst VVD VVD VVD VVD VVD VVD VVD VVD D66 D66 D66 D66 D66 D66 D66 D66 SP SP SP SP SP SP CDA CDA CDA CDA CDA CDA PvdA PvdA PvdA GL GL GL Trots/OPA BOB BOB Portefeuillehouders: Dhr. S. Akinci Dhr. B. van den Berg Dhr. B. Bergkamp Mw. M. Haagh Dhr. P. van Lunteren Afwezig: Vastgesteld in de vergadering van 4 juni 2015. GL CDA PvdA SP fungerentrgriffier.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 2015 | | pagina 1