157 BESLUITENLIJST VAN DE EXTRA GEMEENTERAADSVERGADERING VAN DE Aanwezig: Voorzitter Fungerend griffier: Leden: (her-)benoemd: Afwezig: ucnccn 1 ckaau vain bkcuh van 2 SEPTEMBER 2015 Dhr. P. Depla Dhr. P. Piket Dhr. A. Aartsen VVD Dhr. B. Adank VVD Dhr. R. Kouwenberg VVD Mw. H. Van Maanen VVD Dhr. D. Quaars VVD Mw. M. Vermeer VVD Dhr. P. Ernst VVD Dhr. P. de Beer D66 Mw. M. De Bie D66 Dhr. F. Boulakjar D66 Dhr. F. Toeset D66 Mw. M. van Hemel D66 Dhr. R. Kluijtmans D66 Mw. M. Nuijen D66 Dhr. T. Van het Hof D66 Dhr. J. El Kaddouri SP Dhr. B. Maes SP Dhr. S. Spiegels SP Dhr. K. Vermariën SP Dhr. R. Wiegeraad SP Dhr. J. Bruijns CDA Dhr. P. Elbertse CDA Mw. E. Groeneweg CDA Dhr. H. Jansen CDA Dhr. B. Lemaire CDA Dhr. C. Rutten CDA Mw. S. Bijlsma PvdA Dhr. R. Sips PvdA Dhr. H. van der Velde PvdA Dhr. J. Koniuszek GL Mw. M. Tecklenburg GL Dhr. M. Scheifes GL Dhr. B. Adank VVD Dhr. A. Arbouw VVD Dhr. P. de Beer D66 Mw. M. De Bie D66 Mw. M. Haagh PvdA Dhr. P. van Lunteren SP Mw. C. Kranenborg VVD Dhr. D. Uijl SP Mw. Y. De Heer Trots/OPA Dhr. J. Nouhi BOB Dhr. C. Van der Horst BOB Dhr. D. Vuijk B'97 Mw. P. Ruijs B'97 Vastgesteld in de vergadering van 24 september 2015. fj/ngerend voorzitter

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 2015 | | pagina 1