BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAADSVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN BREDA Van 15 oktober 2015 Aanwezig: Voorzitter: Plaatsverv. voorz.: Fungerend griffier: Leden: Dhr. P. Mw. H. Dhr. P. Dhr. A. Dhr. R. Dhr. D. Mw. C. Mw. M. Dhr. P. Dhr. S. Dhr. F. Dhr. F. Dhr. R. Mw. M. Dhr. T. Dhr. R. Dhr. R. Dhr. J. Dhr. B. Dhr. S. Dhr. D. Dhr. K. Mw. R. Dhr. J. Dhr. P. Mw. E. Dhr. H. Dhr. B. Dhr. C. Mw. S. Dhr. R. Dhr. H. Dhr. J. Mw. M. Dhr. M. Dhr. D. Mw. P. Mw. Y. Dhr. J. Dhr. C. Depla Van Maanen Piket Aartsen Kouwenberg Quaars Kranenborg Vermeer Ernst Planken Boulakjar Toeset Kluijtmans Nuijen van het Hof van de Bosch van Loon El Kaddouri Maes Spiegels Uijl Vermariën Wiegeraad Bruijns Elbertse Groeneweg Jansen Lemaire Rutten Bij Is ma Sips van der Velde Koniuszek Tecklenburg Scheifes Vuijk Ru ijs De Heer Nouhi Van der Horst WD WD WD WD WD WD WD WD D66 D66 D66 D66 D66 D66 D66 SP SP SP SP SP SP CDA CDA CDA CDA CDA CDA PvdA PvdA PvdA GL GL GL B'97 B'97 Trots/OPA BOB BOB Portefeuillehouders: Dhr. B. Adank WD Dhr. A. Arbouw WD Dhr. P. de Beer D66 Mw. M. De Bie D66 Mw. M. Haagh PvdA Dhr. P. van Lunteren SP Afwezig: Mw. R. Wiegeraad SP Vastgesteld in de vergadering van 2015.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 2015 | | pagina 1