214 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN BREDA van 3 december 2015 Aanwezig: Voorzitter: Plaatsverv. voorz.: Fungerend griffier: Leden: Dhr. P. Depla Mw. H. van Maanen WD Dhr. P. Piket Dhr. A. Aartsen WD Dhr. R. Kouwenberg WD Mw. C. Kranenborg WD Mw. H. van Maanen WD Dhr. S. Planken WD Dhr. D. Quaars WD Mw. M. Vermeer WD Dhr. T. van het Hof D66 Dhr. R. van de Bosch D66 Dhr. F. Boulakjar D66 Mevr. M. van Hemel D66 Dhr. R. Kluijtmans D66 Dhr. R. van Loon D66 Mw. M. Nuijen D66 Dhr. F. Toeset D66 Dhr. R. van Loon D66 Dhr. B. Maes SP Dhr. M. Spapens SP Dhr. S. Spiegels SP Dhr. D. Uijl SP Mw. R. Wiegeraad SP Dhr. P. Elbertse CDA Dhr. J. Bruijns CDA Mw. E. Groeneweg CDA Dhr. H. Jansen CDA Dhr. C. Rutten CDA Mw. S. Bijlsma PvdA Dhr. R. Sips PvdA Dhr. H. van der Velde PvdA Dhr. J. Koniuszek GL Dhr. M. Scheifes GL Dhr. D. Vuijk Breda'97 Mw. P. Ruijs Breda'97 Dhr. C. Van der Horst BOB Dhr. J. Nouhi BOB Mw. Y. De Heer Trots/O PA Portefeuillehouders: Dhr. B. Adank WD Dhr. A. Arbouw WD Wethouder P. de Beer D66 Mw. M. De Bie D66 Mw. M. Haagh PvdA Dhr. P. van Lunteren SP Afwezig: Dhr. P. Ernst WD Dhr. J. El Kaddouri SP Dhr. B. Lemaire CDA Mw. M. Tecklenburg GL Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2015.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 2015 | | pagina 1