a 36 T A B S L K° 5» behoorende bij het besluit van den Minister van Binnenlandsehe Zaken van den gasten jamjary 1863, no 218, 7de afdealing. OUDE MANNENHUIS. GODSHUIZEN, (NIET ZIJNDE ZIEKENHUIZEN OF GENEESKUNDIGE GESTICHTEN FOOR KRANKZINNIGEN) behoorende tot de instelling van ?Qldadighesidbedoeld bij Ö*fe©Yl litt. a en d van art. 2 der wet van den 28 junij I85I4. (Staatsblad No 100).

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 36A