VERSLAG GEMEENTE BREDA DEN TOESTAND OVER HET JAAR 1895, torrjemeeaier en ISetltouders uitgelmirht aan den Gemeenteraad. VAN Gem. Secretarie Breda He Bureau DER DOOR BREDA, H. ENGELBREGT, J 896.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1895 | | pagina 1