Indeeling en alphabetische bladwijzer. A tot en met C. A. Indeeling. Blz. Hoofdstuk I. Bevolking' i II. Verkiezingen17 III. Gemeentebestuur25 IV. Geldmiddelen77 V. Gemeente-eigendommen, werken en inrichtingen109 VI. Medische- en gemeente-politie 110 VII. Nationale militie 114 VIII. Kerkelijke zaken116 IX. Onderwijs, kunsten en wetenschappen x 18 X. Armwezen169 XI. Landbouw en veeteelt175 XII Handel, nijverheid en scheepvaart 176 XIII. Inrichtingen, in verband staande met de uitoefening van handel en verdere bedrijven179

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1909 | | pagina 1