Indeeling en alphabetische bladwijzer. Biz. Hoofdstuk I. Bevolking 1 II. Verkiezingen .17 III. Gemeentebestuur .25 IV. Geldmiddelen .76 V. Gemeente-eigendommen, werken en inrichtingen .102 VI. Medische- en gemeente-politie 103 VII. Nationale militie. 109 VIII. Kerkelijke zaken .111 IX. Onderwijs, kunsten en wetenschappen 112 X. Armwezen .130 XI. Landbouw en veeteelt. .137 XII. Handel, nijverheid en scheepvaart 138 XIII. Inrichtingen, in verband staande met de uitoefening van handel en verdere bedrijven .141 A tot en met C. A. Indeeling.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1911 | | pagina 1