INDEELING. A. Gemeenteverslag B Verslagen van inrichtingen in de Gemeente Breda over 1922, welke als bijlagen hier vóór zijn opgenomen. Pag. Hoofdstuk I. Bevolking1 II. Verkiezingen 2 III. Gemeentebestuur 3 IV. Geldmiddelen17 V. Gemeente-eigendommen, -werken en -inrichtingen 30 VI. Medische en gemeente-politie 31 VII. Dienstplicht38 VIII. Kerkelijke zaken39 IX. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 40 X. Armwezen 53 XI. Landbouw en Veeteelt 60 XII. Handel, Nijverheid en Scheepvaart 60 XIII. Inrichtingen, in verband staande met de uit oefening van handel en verdere bedrijven 63 Bijlage Gemeente-ArchiefI Pensioenfonds (Gemeentelijk)II Openbare Werken en Bouw- en Woningtoezicht III Beplantingen IV VolkshuisvestingV Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsverzekering VI Gemeente-Reiniging VII Gemeente-ZiekenhuisVIII Gemeente-Apotheek IX Gezondheidscommissie X Gemeentelijk Trambedrijf XI Gemeentelijk ElectriciteitsbedrijfXII Gemeente-HoogdrukwaterleidingXIII

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1922 | | pagina 1