Gem. Secretarie Breda lie Bureau Verslag van den toestand der gemeente Breda over 1927. Art. 182 der wet van 29 Juni 1851. (Staatsblad no. 85). HOOFDSTUK I. BEVOLKING. Loop der bevolking in het afgeloopen jaar. Op 31 December 1926 bestond de bevolking uit Zij onderging in 1927 vermeerdering door a. geboorte h. vestiging c. grenswijziging en vermindering c a. overlijden b. vertrek Het bevolkingsc: ber 1927 is alzoo Mannen Vrouwen Totaal 14763 15907 Getal geborenen in de gemeente 1 levend levenloos aangegevenen 30670 M. Vr. Totaal 421 407 828 1719 2003 3722 5768 6672 12440 7908 9082 16990 22671 24989 47660 loor 181 203 384 1840 2018 3858 2021 2221 4242 20650 22768 43418 Algemeene opmerkingen omtrent den loop der bevolking. Mannen Vrouwen Totaal 389 370 759 25 14 39 414 384 798 Mannen Vrouwen Totaal 142 186 328 Sterfte in de gemeente zonder leven loos aangegevenen Getal huwelijken 273 echtscheidingen 4 Gedurende het afgeloopen jaar werden 2338 bewijzen van woon plaatsverandering uitgereikt, vermeldende 3858 personen, terwijl 2208 zoodanige aangiften hebben plaats gehad ten getale van 3722 personen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1927 | | pagina 1