BREDA, October 1933 AAN DEN GEMEENTERAAD. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 215 der Gemeentewet en Uw besluit van 29 Juli 1931, hebben wij de eer Uw College hierbij het beredeneerd verslag van den toestand der gemeente Breda over het jaar 1932 aan te bieden. Burgemeester en Wethouders van Breda, VAN SONSBEECK, burgemeester. JONKERGOUW, secretaris. Gem. Secretarie Bre^ He Bureau

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1932 | | pagina 1