F. van Haarlem vacature V. Jecsnij, voorzitter A.L. van Elewout, secretaris 20 namens oudercommissie o.l.s. Boschstraat namens oudercommissie o.l.s. Middellaan namens oudercommissie o.l.s. Viandenlaan en verschillende mutaties was ode de samenstelling van deze Mevr. C. Swanenburg-Turion, C.A. v.d. Velden Door aanvulling der vacature aan het einde van de verslagperi commissie als volgt J. Hoornstra, secretaris, H. de leeuw, V. Jecsnij, (tijd.) voorzitter) J. de Vrieze Mevr. C. Swanenburg-Turion CAvdVelden namens oudercommissie o.l.s. Boschstraat namens oudercommissie o.l.s. Middellaan namens oudercommissie o.l.s. Viandenlaan w. Stichting Breda's Studiefonds In de raadsvergadering van 12 september 1956 werd het be stuur der stichting als volgt samengesteld Drs. G.C. Stubenrouch, wethouder van onderwijs, voorzitter; Mr. K.A.M. Bastiaansen; J.F.V. Vermeulen; Mr. P.M.H. van Boven; Drs. M.F.A. Brok; Eerwaarde Broeder Dominicus (directeur r.-k. Franciscus kvreekschool 1. Hehm; Th.C. de Werd; Dr. G.A. Wetselaar. xCommissie tot wering van schoolverzuim De commissie, vermeld in de vorige verslagperiode, trad af op 1 januari 1 955- Door de gemeenteraad werden op 16 februari 1955 de volgen de heren tot leden van deze oommissie benoemd, welke tot het einde van deze periode haar samenstelling behield, nl

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1953 | | pagina 20