24 Mr. J.W. Bosch, voorzitter; Dr. P.B.A. Melieflid; Drs. J. van Waesberghe, lid; Drs. Y.P.W. van der Werff, lid. Als secretaris trad op de heer Ph.F. Ruijgh, die bij besluit van burgemeester en wethouders van 16 november 1956 werd op gevolgd dóór Mr. J. Boeren. ag. Gemeentelijke sportstichting Breda (opgericht bij raadsbe- sluit dd. 11 oktober1951 De samenstelling luidt als volgt E.A. Wijdicks, voorzitter; Mr. E.H. Toxopeus, vice-voorzitter Mr. G.F.J.H. van Gent, penningmeester; Dr. L.H.A. Bremmers, lid; L.J.F. Koertshuis, lid A.J. Sips, lie J.A. Dujardin, lid; J.E.J. Weitering, secretaris; A.P.J. van Eijnatte, directeur. ah. Commissie voor de straatnaamgeving Deze commissie, ingesteld bij besluit van burgemeester en wethouders dd. 5 april 1955, heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders van advies te dienen inzake het geven van namen aan nieuwe straten in deze gemeente. Deze commissie is als volgt samengesteld Mr.Dr. C.N.M. Kortmann, burgemeester, voorzitter; C.A.J. Bouwmeester, lid; Ir. J.G. Gooden, lid C.Th. Lohmann, lid Ph.F. Ruijgh, lid; J.E.J. Weitering, lid. In plaats van de heer C.A.J. Bouwmeester werd op 30 novem ber 1956 de heer J.A. Waltjen benoemd. aiBurgerlijke instelling voor maatschappelijke zorg Tot 1 september 1953 bleef me jJ. Koppelaar lid van deze instelling. Be heer G.J. Braakhuis bleef lid van deze

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1953 | | pagina 24