25 instelling tot 1 september 1953, op welke datum hij ophield lid van de gemeenteraad te zijn. Door zijn wethouderschap hield de heer A. Jongbloed op lid van deze instelling te zijn. In zijn plaats werd op 11 januari 1956 door de gemeenteraad gekozen de heer J.F.V. Vermeulen. Vanaf 1 september 1953 tot aan het einde van 'deze verslag periode bleef de samenstelling als volgt A.P. Romsom, voorzitter; J.H. Kreugel, lid; A.M. van Oosterhout, lid; J.U. Kroone, lid; Mevr. J. van Arendonk-Segerslid; Th. Reinsma, lid; W.C.A.M. van Boxtel, lid; Mevr. M.W.B.A. van Mierlo-Mutsaerslid; J.F.V. Vermeulen, lid; H.W. Derks, secretaris. ajCommissie voor de gemeentelijke krediet- en voorschotbank In de samenstelling van deze commissie kwam gedurende deze verslagperiode geen enkele wijziging, zodat op het einde van dit verslag de commissie bestond uit de volgende leden J.A. Meijs, wethouder, voorzitter; A.C. Schaap, directeur van de gemeentelijke volkskredietbank, lid; H.W. Derks, directeur van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken, lid. akSchattingscommissie grondbedrijf Tot het einde van dit verslag is in de samenstelling van deze commissie geen wijziging gekomen, zodat deze luidt P.A. Oomes, lid W.P. Vermeulen, lid; W.J. Bunnik, lid A.F. Backx, plv. lid J. lous, plv. lid C.A. Staaltjens, plv. lid

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1953 | | pagina 25