3 o STRAAT- EN BRUGNAMEN In 1954 30 Door de gestadige stadsuitbreiding, welke Breda in de ver slagperiode onderging, was het noodzakelijk, dat diverse nieuwe straten werden geprojecteerd. Hieronder volgen de namen, welke aan de nieuwe straten wer den gegeven In_1933 Archimedesstraat Copernicusstraat Edisonstraat Ampèreweg Wattstraat Voltaweg Morsestraat Galvaniweg Galileïstraat Marconistraat Buys Ballotstraat Swammerdamstraat Jan van der Heijdenstraat Sne11iusstraat Christiaan Huygensstraat Van Musschenbroekstraat Stevinstraat Drebbelstraat Aan de gewijzigde loop van de liniestraat werd eveneens de naam "liniestraat" gegeven Dr Struyckenplein Dr Ariënsplein Van Gaverenlaan (het verlengde van deze laan) laan van Rasseghem (het verlengde van deze laan) Van Schootenstraat Markendaalseweg (verbindingsweg Markendaalseweg-Irenestraat) Mgr Erenckenstraat Banckertweg (verbindingsweg Piet Heijnlaan-Van Gentlaan) Van Galenweg (verbindingsweg Banckertweg-Van Gentlaan) Evertsenweg (verbindingsweg Van Gentlaan-Kortenaerlaan)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1953 | | pagina 30