4, NETTO-OPBRENG_S T V_A N DE _BE L_A_S_T I NG E N (afgerond op honderdtallen guldens) Omschrijving 19 5 2 19 5 3 19 5 4 19 5 5 1956 Aandeel in rijksbelastingen Grondbelasting (gebouwd) hoofdsom opcenten compensatieuitkering 3644OO 1)575700 624400 661600 657400 Grondbelasting (ongebouwd) hoofdsom opcenten compensatieuitkering 12700 124200 24300 24200 24200 Personele belasting hoofdsom opcenten 279700 1)465900 466000 488000 503400 compensatieuitkering Ondernemingsbelasting (na-uitkeringen) 6568OO 566200 1065800 579100 114700 825300 1173800 1185000 14600 Gemeentelijke belastingen a. Retributies Leges en rechten burgerlijke stand Leges van bouwvergunningen 346OO 21100 36600 19600 40900 36500 47400 35600 51200 54500 transporteren 55700 2223000 56200 1644900 77400 O O O O M* G\ 83000 11738OO 105700 1199600

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1953 | | pagina 38