50 HOOFDSTUK V OPENBARE ORDE; BEVOLK ING 1 ALGEMEEN De 14e wijziging der algemene politieverordening inhoudende maatregelen inzake gemengd zwemmen en baden werd op 7 decem ber 1954 door de gemeenteraad vastgesteld en verkreeg de in stemming van gedeputeerde staten op 29 december 1954 no. Cr 2532. Bij deze wijziging werd artikel 78a vervangen en werden burgemeester en wethouders gemachtigd ontheffing te verlenen van het verbod tot gemengd zwemmen. Aan alle bad- en zwemin richtingen werd door burgemeester en wethouders ontheffing verleend onder bepaalde voorwaarden. 2AANPLAKGELEGENHEDEN De aanplakgelegenheden waren ook in deze verslagperiode verpacht aan H.V. Publex te Amsterdam (sedert 6 januari 1946) 3COLLECTEN Jaar Aantal collecten Totale opbrengst Gemiddelde opbrengst per collecte 1953 1954 1955 1956 40 49 44 48 48637,27 60399,08 64727,51 103414,59 1215,93 1232,63 1471,07 2154,49

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1953 | | pagina 50