59 M a n n e II V r ouwe n Geboortejaren vestiging vertrek verschil of - vestiging vertrek verschil of - transport 15 22 - 7 29 38 - 9 1881 - 1885 19 14 i 5 25 27 - 2 O ON CO 1 NO CO CO 23 15 8 26 23 3 1891 - 1895 20 24 - 4 42 31 11 1896 - 1900 37 37 - 42 42 - 1901 - 1905 62 56 I 6 68 52 16 1906 - 1910 80 91 - 11 75 80 - 5 1911 - 1915 117 96 I 21 105 110 - 5 1916 - 1920 160 125 j 35 150 149 1 1921 - 1925 252 227 25 240 239 1 1926 - 1930 400 363 37 360 332 28 1931 - 1935 404 462 - 58 455 496 - 41 1936 - 1940 330 229 O- 101 344 273 71 1941 - 1945 167 190 23 157 137 20 1946 - 1950 217 202 15 185 175 10 LA LA ON 1 LA ON 229 204 25 242 211 31 1956 34 32 2 18 28 - 10 TOTALEN 2566 2389 177 2563 2443 120 6_. Verhuizingen binnen de gemeente in 1956 Tabel 13 Aantal Grootte v a n iet g e z i n Aantal eenlopenden Totaal gezin 10 en aantal nen 2 3 i 4 5 6 7 8 j 9 meer man vrou pers pers perspers pers pers pers pers pers. pers nen wen 1674 499 395 386 203 106 43 20 j 14 8 1161 1093 8307

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1953 | | pagina 59