60 7Loop der bevolking Tabel 14 Jaar Levend geboren Overledei i Gevestigi a Vertrokke: n m v t 1956 1043 i 1068 2111 393 i 348 741 2566 2563 1 5129 2390 j 2442 I 4832 Tabel 15 Geboorte-overschot Vestigingsoverschot I Vermeerdering jaar m I v t m v t m v -t 1956 650 i 720 1370 176 121 297 826 841 1667 Tabel 16 Per 1 0 0 0 der bevolking geboren i overleden gevestigd vertrokken 19 5 6 21,03 7,40 51,23

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1953 | | pagina 60