-90- :s Toetreding Dienst Bouw-) Woning- en Welstandstoezicht. Wegenschaaf auto zal in de "bestaande brandweergarage worden ondergebracht Voor het slangenwagentje zal t.z.t. nog onder- De VOORZITTER deelt verder mede dat het oor spronkelijk opgezette plan oks met Etten, Tete- ringen en Kijsbergen een gecombineerde Dienst Bouw- en Woningtoezicht op te zetten is mislukt, als gevolg van de toetreding van genoemde ge meenten tot de Dienst Bouw-, Woning- en Welstands toezicht. Het gevolg hiervan is dat onze gemeente t in een dwangpositie is geraakt en thans op deze aansluiting aangewezen is. n- 0p voorstel van spreker wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot de Dienst toe te treden. Verder deelt de Voorzitter mede dat met de gemeente Etten contact werd opgenomen over de gemeenschappelijke aanschaffing of huur van een )0- wegenschaaf De door Etten gestelde voorwaarden waren echter onaanvaardbaar. t_ Ten slotte deelt de Voorzitter mede, dat -ter bescherming van de belangen der tuinders door Staatsbosbeheer, in overleg met de Agrarische commissie is afgezien van de oorspronkelijke plicht tot beplanting van de Zanddreef met cana da-bomen. In de plaats daarvan wordt beplanting met inlandse eik voorgeschreven. Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangend, sluit de Voorzitter de ver gadering met gebed. L Vastgesteld door de raad der gemeente Prinsen beek in zijn openbare vergadering van 17 Maart 19 51 dak gezocht moeten worden. Voorzitter Secretaris. 1 t

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 90