-298- Voor verbetering van de Weimersedreef en Binnen weg werd met de eigenaren van de aangrenzende per celen overeenstemming verkisgen over afstand van de benodigde gronden. Door aankoop van het pand aan de noordzijde van de Markt kon geen begin worden gemaakt met de Markt- sanering. Besloten werd in 1958 tevens om alle percelen in de gemeente aan te sluiten op de waterleiding. Vervolgens geeft DE VOORZITTER een overzicht in cijfers van de verschillende werkzaamheden van de gemeente. WONINGBOUW. Aantal bouwvergunning-en: 143 (110) Verwerkt geldvolume: f.1.295.533»(f.1.171.585, Gereedgekomen woningen Particulieren: Woningy/etbouw: Totaal 28 (17) 14 (30) 42 (47) In aanbouw per 1-1-'59 3 (23) (14) 3 (37) Onbewoonbaar verklaarde woning: 1 (Achter Emer 7) Verandering van bestemming: 1 (Groenstraat 95) Gesloopte woningen 2 (Groenstraat 87 en 93) Voorraad per 1/1-1959: 905 867 woningen). N.B. Tussen (-) de cijfers over 1957. LOOP DER BEVOLKING 1957 1958 geboorten 87 97 overledenen 25 24 ingekomen personen 140 155 vertrokken personen 173 114 rijbewijzen 116 85 toeristenkaart 236 (bew.v. 359 18 bew. paspoorten 82 Ned) 77 v.Neder1. werkboekjes 61 55 schap. jachtakten 20 20 viaakten 127 106 BESCHERMING BEVOLKING Bij de B.B. 5 brandweerlieden toegetreden. Thans totale sterkte 8 man, organieke sterkte 15 man. Aantal noodwachters 35, organieke sterkte 41 man. B.B. opleiding nagenoeg voltooid. Hoewel een kern van zeer goede noodwachters aanwezig is, is de am bitie in deze gemeente zeer gering. In 1958 slechts 1 persoon toegetreden. Lof voor van Huiten, die de zaak draaiende houdt. BRANDWEER. Goed geoefend corps. 3 x uitgerukt, 2 x voor brand en 1 x voor ongeval. Materiaal en kleding góed. Kalm jaar.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1959 | | pagina 298