Notulen van het behandelde in de openbare vergadering van de gemeenteraad der gemeente Prinsenbeek, gehouden ten gemeentehuize op donderdag 26 januari 1995. AANWEZIG: 1. A.J.G. Oomen wethouder; 2. F.J.J.M. van Geel wethouder; 3. J.A. de Craen lid; 4. Mr. B.M. Dicou-Verdegem lid; 5. C.A. Franken lid; 6. M.L. Geuze lid; 7. J.C. van der Hilst lid; 8. A.R. van Hoek-Nijkamp lid; 9. A.J.H.W. Hoelen-Lamers lid; 10. H.F.C.M. Jansen lid; 11. T.P. Reijnen-Kremers lid; 12. Th.J. Schipper lid; 13. B.G.C. Schreiner lid; 14. C.C.M. van Weezei lid. AFWEZIG MET KENNISGEVING: A.C.M. Verkooijen - de Graauw lid. VOORZITTER: Drs. C.J.G.M. de Vet burgemeester. SECRETARIS: H.J.B.C. Maas secretaris. rfcB. r 7-^cco.ct 2-A.S.j m-cL nc-C-Zéne/n/nj VCLn clz. voolsLz-Ll&n toL Lxjii z.iai /cc^A2.ec.£'<i- vcus tqzsitlcLJ J J

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1995 | | pagina 1